Skadestånd

Det första man tänker på efter ett inbrott kanske inte är om man har rätt till skadestånd eller inte. De flesta har försäkringsbolag som ersätter en del av det man har förlorat. Många vet dock inte om att de faktiskt kan få rätten till skadestånd prövad.

Ekonomisk ersättning vid inbrott

Om man har blivit utsatt för ett brott kan man få ekonomisk ersättning om man har ådragit sig några skador. Först och främst är det inbrottstjuven som ska betala skadestånd, men om denne inte kan betala kan man undersöka om försäkringsbolaget täcker fysiska eller psykiska skador. I de fall då man saknar försäkring kan man undersöka om man kvalificerar sig för ersättning från Brottsoffermyndigheten. Om man vill ha skadestånd ska man meddela detta till polisen så fort som möjligt och ansökan om brottskadeersättning görs på en blankett som kan beställas från Brottsoffermyndigheten.

Kränkning

Om man inte har fått några fysiska skador, vilket de flesta inbrott inte innebär eftersom de sker när man inte är hemma, kan man undersöka möjligheten att få brottsskadeersättning för kränkningen av den personliga integriteten. Ersättning kan beslutas av domstol om inbrottet har innehållit särskilt hänsynslösa inslag som att medvetet förstöra stora delar av inredningen, stjäla oersättliga föremål med stort affektionsvärde samt kränka brottsplatsen genom att lämna kroppsvätskor på exempelvis underkläder eller genom nedblodning.

flash-blog