Utsatt för inbrott

Alla som har drabbats av någon form av bostadsinbrott vet att det är en mycket obehaglig upplevelse som skakar trygghetskänslan i grunden. Det är dessutom en kränkning av det privatliv som varje enskild människa har rätt till i sitt eget hem. Vad ska man göra om man upptäcker att man har blivit drabbad av ett inbrott?

Polisanmälan

Det första man ska göra direkt efter upptäckt är att polisanmäla händelsen. Detta ska göras så fort det bara går för att säkra eventuella spår från brottsplatsen. Man ringer helt enkelt till polisen på nummer 114 14, eller så tar man sig till närmaste polisstation och anmäler inbrottet där. Råkar man överraska tjuven mitt i gärningen är det mycket viktigt att man inte försöker ge sig in i något fysiskt handgemäng med tjuven utan polisen rekommenderar att man omedelbart ringer 112 och sätter sig i säkerhet.

Viktigt att tänka på

Även om det kan kännas som att man så fort som möjligt vill städa undan och återställa ordningen i sitt hem är det mycket viktigt att man inte rör någonting innan polisen har varit på plats. Om man städar eller rör något på brottsplatsen förstör man nämligen den tekniska undersökningen och gör det omöjligt att samla in teknisk bevisning. DNA-spår efter gärningsmannen kan vara mycket viktigt för att i ett senare skede lösa brottet och hålla gärningsmannen ansvarig för gärningarna.

Det är också viktigt att utförligt beskriva vad som har hänt vid upprättandet av polisanmälan. Särskild vikt ska läggas vid de skador som inbrottstjuven har orsakat, hur många dörrar som har brutits upp eller passerats, om några iakttagelser har gjorts och om några föremål fattas. Tänk också på att anmäla brottet till eventuellt försäkringsbolag så fort som möjligt.

flash-blog