Brottsoffer

Många som inte själva har drabbats av ett inbrott kan ha svårt att sätta sig in i hur det känns för den drabbade. I själva verket är den som drabbas av ett inbrott ett brottsoffer i lika hög grad som den som har mött gärningsmannen öga mot öga.

Känslomässiga reaktioner

Att utsättas för någon form av brott resulterar ofta i olika sorters reaktioner, där de känslomässiga är vanligast. Här måste man komma ihåg att reaktionerna är helt normala även om de kan kännas obehagliga. Det som är svårast att hantera när man har drabbats av ett inbrott är känslan av att ha blivit kränkt och att någon annan har rört personliga saker. Omgivningen kan ha svårt att förstå eftersom personen inte har synbara skador och inte heller har utsatts för en fysisk attack. Ett inbrott kan resultera i rädsla, skuldkänslor och ilska.

I många fall kan både omgivningen och brottsoffret själv skuldbelägga på olika sätt genom att ge uttryck för tankar som att om bara det där inbrottslarmet hade installerats hade kanske tjuven valt ett annat hus. Att känna ilska mot den som har begått brottet är också vanligt. Man ska inte vara rädd för att söka hjälp om man känner att man behöver stöd för att kunna bearbeta händelsen och gå vidare.

flash-blog