Underhåll

När det gäller underhåll av hemlarm är insatserna helt beroende av om man har ett avtal med ett larmbolag eller inte. Har man köpt en larmsats får man själv stå för underhåll och eventuella åtgärder som krävs för att hålla larmet i driftsäkert skick. Detsamma gäller om man har köpt loss ett larmpaket från ett larmbolag. Visserligen kan man höra av sig till larmbolaget om reservdelar och frågor om man upptäcker något fel. Man kan dock inte räkna med någon hjälp och behöver hålla koll på garantitider.

Regelbunden kontroll

Oavsett om man har ett abonnemangslarm eller inte rekommenderas det att man regelbundet ser över sitt system och sin larmutrustning. Minst en gång i månanden bör man försiktigt hålla rent kring sensorer, sirener och manöverpaneler för att undvika att till exempel damm eller spindelnät utlöser rörelsedetektorerna. Larmbolagen brukar ha sina egna fasta rutiner för genomförande av fjärrkontroll av larmsystemet. Detta brukar bestå av att larmbolaget testar att kommunikationen med centralenheten fungerar som den ska.

Batterier

De flesta larmbolag har egna batterier med relativt lång hållbarhet och de har också koll på när dessa bör bytas ut. Larmbolaget brukar kontakta bostadsägaren i god tid för att föreslå ett hembesök där de mot kostnad erbjuder sig att byta ut alla batterier som behövs för att hålla larmsystemet i toppskick. Man får själv byta batterier men då får man också själv ta ansvar för om eventuella skador uppstår till följd av hantering av komponenter och beroende på vilka batterier man har valt att använda.

Renovering

Som larmägare har man ett allmänt ansvar att vara varsam och se till så att larmsystemets olika komponenter inte utsätts för någon form av skada. Vid rengöring bör man till exempel endast använda en torr trasa. Om man planerar att genomföra en renovering måste man ta hänsyn till komponenterna och framför allt inte blockera dem på något sätt. Därför är det en bra idé att montera ner komponenterna innan renoveringen, men då får man inte glömma att först kontakta larmbolaget. Om man inte själv vill röra komponenterna kan man mot kostnad få hjälp av en installatör som tar ner de olika delarna och när man är färdig med renoveringen kan man få hjälp att sätta tillbaka systemets delar igen. Vill man flytta centralenheten rekommenderas det att man tar hjälp av larmbolaget.

flash-blog