Terapi

Ibland kan man behöva vända sig till kommunens socialtjänst, brottsofferjouren eller vårdcentralen för att få till exempel samtalsterapi, men man kan också på egen hand anlita en privat terapeut eller psykolog. Det är viktigt att bearbeta den ångest som brott kan orsaka samt rädslor, negativa tankemönster, ilska och skuldkänslor.

Försvarsmekanismer

Ibland kan de känslor som ett inbrott orsakar leda till att personen som har blivit utsatt använder olika psykiskt krävande försvarsmekanismer för att kunna handskas med händelsen. Det kan till exempel resultera i bortträngning eller förnekande. Känslorna kan sedan komma upp vid ett senare tillfälle och processen att gå igenom det man var tvungen att glömma kan också resultera i ett ännu större behov av samtalsterapi för att kunna gå vidare.

Behovet av stöd och olika insatser varierar naturligtvis beroende på vilka upplevelser personen har haft tidigare samt på själva livssituationen vid tiden för brottet. Har man blivit utsatt för andra brott tidigare eller rent av ett liknande brott som kanske inte heller har bearbetats kan behovet av stöd vara större. Det är viktigt att man inte bagatelliserar händelsen utan verkligen tar hand om sig själv eller de närstående som eventuellt har drabbats av ett inbrott.

flash-blog