Olika larmkomponenter

Den allra enklaste typen av larm skulle kunna bestå av en enkel rörelsedetektor som är kopplad till en larmsiren, men i en större villa har detta ingen egentlig effekt. Basutbud brukar bestå av en inomhussiren, magnetkontakter till ytterdörrar, en manöverpanel och en centralenhet. Därutöver finns det en hel del andra larmkomponenter som det kan vara bra att känna till och välja som tillval. Centralenheten är dessutom hjärnan i larmsystemet som sköter kommunikationen med alla olika enheter och som även vidarebefordrar händelser till larmcentralen.

Magnetkontakter

Magnetkontakter ingår som sagt i de flesta baspaket och fungerar på det viset att de placeras vid antingen en dörr eller ett fönster och larmar när fönstret eller dörren öppnas. Genom att välja till flera magnetkontakter kan man använda dem som ett effektivt skalskydd. Då har man samtliga fönster och dörrar larmade samtidigt som man fritt kan röra sig i bostaden.

Kameror

Många larm är kameralarm och säljs med kameror medan man i andra fall kan välja till denna funktion. En kameradetektor fyller en rad olika funktioner. Förutom att fungera som en avskräckande effekt kan larmcentralen se in i huset under ett pågående larm och ta reda på vad som händer för att kunna vidta korrekta åtgärder. Kameraöverföringen kan också identifiera tjuven i ett senare skede. Larmcentralen får bara bildöverföringen under ett larm och det sker ingen annan övervakning eller insyn i hemmet. Det finns också tillval som ger användaren tillgång till kameran för att själv kontrollera vad som sker i huset när man inte är hemma.

Rökdetektorer

Rökdetektorer ingår i en hel del larmpaket, annars kan de väljas till. En rökdetektor fungerar så att den är uppkopplad till larmcentralen och börjar det brinna känner detektorn av rök, och i vissa fall även värme. Vanliga brandvarnare ger bara ifrån sig larm och om man inte är hemma kan man inte skaffa hjälp.

Sirener

En inomhussiren ingår i alla larmpaket. Om man vill kan man även komplettera med en utomhussiren. Den största vinsten med ett sådant tillval är att utomhussirenen låter betydligt högre och även är försedd med ett blinkande ljus. Denna typ av siren drar till sig rejält med uppmärksamhet och är betydligt svårare för tjuven att få tyst på. Helst ska den monteras på taket eller så högt upp på husfasaden som det är möjligt.

Glaskrossdetektor

En glaskrossdetektor kan vara ett smart alternativ för den som har stora hundar. Större husdjur kan annars aktivera inbrottslarmets rörelsedetektorer och det kan kännas osäkert att gå hemifrån med bara skalskyddet aktiverat. Då kan man istället använda glaskrossdetektorer vid fönstren som upptäcker ljudet av glas som krossas.

Vatten- och läckagedetektor

Ett annat smart tillval till larmpaketet är en läckagedetektor som läser av fukt. Det är vanligt att placera dessa på ställen där eventuella läckor kan uppstå som till exempel under ett kylskåp, en frys, ett akvarium eller en diskbänk.

flash-blog