Installation

När man har gjort sin research och bestämt sig för vilket larm man vill ha och vilket larmbolag man vill anlita är det en god idé att ta kontakt med företaget och beställa en säkerhetsrådgivning. Om man tycker att man har tillräcklig koll på sina behov behöver man inte använda sig av detta alternativ, men det är aldrig fel att se vad en säkerhetsexpert har att säga samt ta del av förslagen kring hur man på bästa sätt kan skydda sin bostad. Rådgivaren gör då ett hembesök och diskuterar fram en fördelaktig lösning för kundens del.

Montering

Själva installationen tar cirka tre timmar och består av att installatören åker ut till bostaden med larmet och monterar all utrustning som till exempel centralenhet, siren, kameradetektor, magnetkontakter och manöverpaneler. Rökdetektorer och alla eventuella tillval monteras ett efter ett tills larmets samtliga komponenter är monterade. Installatören har själv med sig all utrustning som behövs för att till exempel kunna borra i väggar för att fästa upp paneler och detektorer.

Viktiga moment

Installatören går också igenom alla viktiga moment som rör larmet och visar hur man larmar på, larmar av, aktiverar skalskydd, direktlarmar samt besvarar alla olika frågor som husägaren eventuellt har. Allt som rör larmet gås igenom och installatören har också med sig dekaler som placeras upp på olika ställen på fasad och vid dörrar och fönster. Detta görs för att uppmärksamma eventuella tjuvar på det faktum att bostaden är larmövervakad.

Bostadsägaren får också ett antal larmbrickor som registreras och används för att slå av och på larmet utan att använda kod. Man ombeds också lämna viktiga telefonnummer till andra personer som kan nås om larmbolaget inte kan få tag i en vid ett eventuellt larm. Ett antal broschyrer kring larmpaketet delas också ut där man även får all information i skriftlig form. Ett larmintyg utfärdas av installatören som man sedan kan skicka in till sitt försäkringsbolag och intyga att man har låtit installera ett inbrottslarm i sin bostad.

Om larmet innefattar en mobil app får man även tips och råd kring hur man på bästa möjliga sätt kan ha användning av appen samt hur den fungerar. Det är viktigt att man tar sig tid att lyssna och närvara vid hela installationen så att man känner sig trygg med sitt nya larm och vet hur man ska göra för att använda det. Man får även en demonstration av hur det går till när larmet går för att man ska ha hört sirenen. Installatonen är med andra ord en ganska lärorik upplevelse.

flash-blog