Vilken typ av larm bör man installera?

Frågan om man bör installera larm eller inte samt vilken typ man ska satsa på är högst individuell. En hel del människor väljer idag att stöldskydda sina hem, men det finns också villa- och lägenhetsinnehavare som väljer att vara utan detta valfria skydd. Man kan dock se en ökande trend av olika sorters larminstallationer även om man ska vara medveten om att själva larmutrustningen inte ger några hundraprocentiga garantier mot att tjuvarna låter bli att bryta sig in i just ditt hem.

Statistik

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes strax under 37 000 inbrottsstölder under 2018 och dessa siffror inkluderar bostadsinbrott, inbrott i lägenheter, källarförråd, vindar och fritidshus. Rådet menar dock att man statistiskt sätt kan se en minskning i dessa brott under det senaste decenniet. Det man också kan utläsa ur statistiken är att exempelvis villainbrott tenderar att vara säsongsbetonade. De flesta inbrotten rapporteras nämligen under de mörka vintermånaderna. Man kan naturigtvis inte helt förlita sig på statistiska underlag utan om man funderar på om man ska skaffa larm eller inte bör man till exempel informera sig lite om hur området ser ut där man bor och vilken uppfattning grannarna har om hur vanligt förekommande brott är i de närmaste omgivningarna.

Olika sorters larm

Det finns en mängd olika säkerhetsåtgärder man kan vidta för att känna sig säkrare i sitt hus. När det gäller larm kan man till exempel bestämma sig för att låta ett larmbolag installera en utrustning hemma som de sköter om mot en måndassumma. Det här fungerar ungefär som en prenumeration. Ett annat alternativ är att man själv köper en larmutrustning i form av en larmsats som man själv ansvarar för att montera upp och underhålla. Många människor både på landet och i staden kan till exempel känna sig tryggare i hemmet genom att ha en vakthund som både vaktar och gör ägarna uppmärksamma på oegentligheter i husen på kvällar och nätter.

Det finns också olika trick som man kan ta till för att göra det mer obehagligt för tjuven att försöka bryta sig in i bostaden. Säkerhetsdörrar är ett alternativ som gör att dörren in till bostaden känns tryggare. Man kan också montera lampor med rörelsedetektorer runt omkring hus och garage. Detta gör både ägaren och tjuven uppmärksam på att någonting är på gång och förhoppningsvis avskräcker många lampor och upplysta platser tjuvarna från att välja just din bostad. Fördelen med att välja en larmoperatör är att man som abonnent får hjälp när inbrottet sker. Om man har valt tillval som till exempel en kamera kan operatören se in i huset via kameran när larmet har utlösts och antingen skicka dit en egen väktare eller vidarebefodra larmet till polisen, allt beroende på hur larmavtalet mellan abonnent och bolag ser ut,

flash-blog